leerling aanmelden
virtuele
rondleiding
 

Welkom bij onze school
Op de Stefanus vinden we niet alleen het leren van taal, rekenen, lezen en schrijven belangrijk. We willen kinderen ook leren om zich te blijven ontwikkelen, om nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen, vragen te stellen en antwoorden te zoeken. We willen graag dat ze betrokken zijn bij de samenleving om hen heen, leren dat ze daar deel van uit maken en de ander accepteren. Ook als hij of zij anders denkt en doet.

De Stefanusschool is een plek waar:

  • iedereen zich welkom en veilig voelt
  • iedereen zich kan ontwikkelen
  • iedereen voorbereid wordt op de toekomst
  • iedereen samenwerkt met elkaar
  • iedereen uitgedaagd wordt
  • iedereen verantwoordelijkheid draagt
Klik hier als u meer wilt weten over onze school.

 
schoolgids
schoolkalender
ons team
schooltijden
leerlingenzorg
onze school
ov, mr & gmr
verlof
opvang
downloads