Welkom

Welkom op de website van de Stefanusschool. Op deze website vindt u informatie over onze school en haar activiteiten. Veel informatie staat ook in de schoolgids die u hier kunt downloaden. Klik hier om een kijkje te nemen in onze activiteitenkalender. Onze missie is VEILIG. Lees meer....                 

Wilt u een kijkje komen nemen op onze school? Dat kan! Maak een afspraak via
dit formulier of door te bellen naar 0344-635485. U bent welkom!  

Wij zijn actief op Facebook!  U kunt ons volgen op facebook.com/stefanusschool   
 
  
 
    
 
   
 

                  
 
Agenda
2 september Eerste schooldag schooljaar 2019-2020
  - Gezamenlijke start op het plein 08.30 uur
  - Daarna inloop in alle klassen tot 09.00 uur Iedereen is van harte welkom!
4 september Mad Science show
6 september Sportdag 
  08.30 uur op het Astylosveld
  12.00 uur ophalen
9 september hoofdluiscontrole 
 
Actueel

2 september eerste schooldag WELKOM!
Om 08.30 uur starten we gezamenlijk op het grote plein. Daarna worden de kinderen van groep 1-2 door hun ouders naar de klas gebracht. Alle ouders zijn van harte welkom om tot 09.00 uur een kijkje te nemen in de klassen. 


 

Vreedzame School
Wij zijn een Vreedzame School en daar zijn we heel trots op!
Ieder blok leren we weer iets nieuws over hoe we een fijne en veilige school kunnen zijn en blijven.
Waar zijn we op dit moment?
Op dit moment zijn we allemaal bezig met blok 1 'we horen bij elkaar.


In dit blok besteden we tijd aan gemeenschapsgevoel: een zorgzaam klimaat waarin alle kinderen elkaar leren kennen en zich veilig voelen, gezamenlijke afspraken over de omgang met elkaar, en een verdeling van de taken en verantwoordelijkheden. Op die manier combineren we twee zaken: het creëren van een klimaat waarin ieder zichzelf kan zijn én kinderen leren een bijdrage aan de gemeenschap te leveren.
Om een positieve sfeer in een groep te krijgen is het van belang om samen met de kinderen afspraken te maken over hoe wij willen dat we met elkaar omgaan. We moeten de leerlingen verantwoordelijk maken en leren om elkaar te geven. Hoe meer verantwoordelijkheden zij mede dragen, hoe meer hun gevoel van betrokkenheid en gemeenschapszin kan groeien: het is dus gewenst dat iedere leerling een taak uitvoert ten behoeve van de klas.
Samen bespreken we de enkele eerste omgangsafspraken. De leerkracht geeft aan wat belangrijke regels van de groep en de school dit jaar zullen zijn. Tevens worden er afspraken gemaakt waarin de groep een grote stem heeft. In de onderbouw wordt met behulp van Aap en Tijger opstekers  bedacht die ze elkaar zouden kunnen geven. De bovenbouw doet dat ook alleen dan zonder aap en tijger. Ze ontdekken dat je een meningsverschil kunt hebben, ook als je vrienden bent. Ze leren om : Stop, hou op! te zeggen als je niet meer geplaagd wil worden en dingen te bedenken wat hoort bij goed luisteren. Kortom allemaal dingen die belangrijk zijn om een goed klimaat te bereiken.


De gouden opsteker 2019
En de gouden opsteker van het schooljaar 2018-2019 is gegaan naar juf Marian! 
Ze doet vrijwilligerswerk voor de Stichting Lezen en Schrijven. Daarnaast helpt ze een aantal van onze leerlingen die nieuw zijn in Nederland om de taal beter te leren. Prachtig en dankbaar werk! 
Bedankt voor al je inzet Marian. Deze opsteker heb je dubbel en dwars verdiend!

 


Mediatoren bedankt!
Groep 8 heeft afscheid genomen van onze school. Voor een aantal betekende dat ook een afscheid als mediator. Vandaar dat we Maud, Philijne, Zafirah, Nora en Soraya in het zonnetje hebben gezet.
Bedankt voor jullie inzet als mediator, jullie hebben het super goed gedaan! Deze oorkonde hebben jullie dubbel en dwars verdiend. Een dikke vette opsteker voor jullie!
In het nieuwe schooljaar gaan we op zoek naar 5 nieuwe mediatoren uit groep 6 t/m 8. In de eerste schoolweek krijgen de kinderen daar informatie over.


Gewijzigde gegevens > geef ze door!
Als er wijzigingen plaatsvinden in uw contactgegevens geef deze dan door aan Johanna of via info@stefanusschool nl. Zo kunnen wij u altijd kunnen bereiken.

Vakantie schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie  21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie       23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie  24-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede Vrijdag   10-04-2020
Tweede Paasdag    13-04-2020
Meivakantie        27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart     21-05-2020 t/m 22-05-2020
Tweede  Pinksterdag  01-06-2019
Zomervakantie   20-07-2020 t/m 28-08-2020

Studiedagen schooljaar 2019-2020  
Op deze dagen hebben de leerkrachten een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij:
- donderdag 19 september 2019
- dinsdag 26 november 2019
- woensdag 15 januari 2020
- maandag 16 maart 2020
- vrijdagmiddag 3 juli 2020 (vanaf 12.00 uur)
 
Schoolreisje naar de Efteling!
Woensdag 29 mei gaan de kinderen van groep 3 t/m 7 op schoolreisje naar de Efteling.
De kinderen worden om 08.15 uur op school verwacht, zodat we om 8.30 uur in de bus kunnen stappen. We verwachten om 17.30 uur terug te zijn op school. De kinderen krijgen een frietje in het park, verder zorgen ze zelf voor eten en drinken. Er mag geen geld meegenomen worden. We gaan er een mooie dag van maken!


Ontdekkend leren in groep 5 t/m 8
In onze nieuwe visie staat dat we een school willen zijn waar iedereen wordt voorbereid op de toekomst. En plek waar kinderen competenties kunnen  ontwikkelen die ze nodig hebben in hun verdere leven.  We denken hierbij aan ICT vaardigheden ontwikkelen, kritisch, creatief en analytisch denken, maar ook samenwerkend   ontdekkend en onderzoekend leren.
 
We gaan hier in de groepen 5 t/m 8 vorm aan geven, door volgend schooljaar twee middagen in de week thematisch te gaan werken. We gebruiken de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek) hiervoor. Deze vakken zijn bij uitstek geschikt voor ontdekken leren. We zullen nog steeds informatie overdragen uit methodes of door middel van een verhaal, maar veel meer gaan wij de kinderen uitdagen en prikkelen om zelf vragen te stellen, deze te onderzoeken en het antwoord te vorm te geven. Samenwerken speelt hierbij een grote rol. We zijn volop bezig met bepalen welke methode of aanpak we hiervoor willen gaan gebruiken. Wordt vervolgd. 

Inloop, na elke vakantie!
Op de maandag na elke schoolvakantie hebben we een inloopmoment van 08.30 uur tot 08.45 uur. Ouders, maar ook opa's en oma's of anderen betrokkenen mogen dan met de kinderen de klas in en even een kijkje nemen. Kinderen kunnen hun lokaal laten zien, de werkjes die ze maakten, hun boeken en schriften. Hartstikke leuk!  

 
 De Stefanusschool is een school waar...

Visie, zo zien wij de wereld 
De Stefanusschool is een maatschappelijk betrokken en toekomstgerichte school. We geven kinderen de kennis en de vaardigheden mee, die ze nodig hebben om zich steeds te kunnen blijven ontwikkelen. Wij vinden het van groot belang dat kinderen de wereld om hen heen leren kennen en begrijpen. Dit in samenwerking met anderen en gedreven door intrinsieke motivatie.
Met een kritische blik naar buiten zien we onze leerlingen zich ontwikkelen als maatschappelijk betrokken burgers die anderen accepteren en hun talenten zien. Talenten van kinderen zien wij als uitgangspunt voor ons leeraanbod waarbij eigenaarschap, zelfverantwoordelijk en eigenheid een rol spelen.
 
Missie, dit bieden wij
De Stefanusschool is een leer- en ontmoetingsplek waar iedereen…
  • zich welkom en veilig voelt
  • zich kan ontwikkelen
  • voorbereid wordt op de toekomst
  • samenwerkt met elkaar
  • uitgedaagd wordt
  • verantwoordelijkheid draagt
Hier leest hoe wij deze missie in de praktijk voor ogen zien. 

 
We hopen dat onze site u een goede indruk geeft van onze school
en nodigen u graag uit voor een gesprek! 
U kunt een afspraaak maken met behulp van dit formulier of door te bellen
naar 0344-635485. We staan u graag te woord!